Realtid
Full screen

Description

 Vi lyfter fram månadens händelser och profiler genom vår digitala plattform. Här erbjuder vi möjligheten att lyfta er i specialanpassade fasta moduler på siten som ger 100 % SOV 


Exempelvis 

  • Månadens fondförvaltare
  • Månadens finansprofil
  • Månadens rekrytering 
  • Månadens ESG initiativ 
  • Månadens managementtips